Genel Sözleşme Şartları

 • Taraflar
  Bir tarafta faaliyet merkezi adresinde bulunan Mea Villa (bundan böyle SUNUCU olarak adlandırılacak) diğer tarafta internet ortamında seyahat hizmeti rezervasyonu yapan veya satın alan kişi (bundan böyle MÜŞTERİ olarak adlandırılacak) aşağıdaki hususlarda anlaşarak işbu elektronik sözleşmeyi imza etmişlerdir.
 • Rezervasyon süreci ve seyahat anlaşmasının yapılması
  1. MÜŞTERİ, seyahat talebini (bildirisi) yazılı veya sözlü olarak; telefon,e-posta veya internet sayfası üzerinden yapabilir. 
  2. Seyahat talebinde (bildirisinde) bulunan MÜŞTERİ, kendisi dışında talepnamede belirtmiş olduğu diğer kişi ve kişiler için de seyahat talebinde bulunmuş olur. 
  3. Rezervasyon süreci, seyahat talebine istinaden SUNUCU tarafından MÜŞTERİ 'ye gönderilecek olan rezervasyon bilgilerini içeren e-posta iletisi gönderilmesi ile başlar. 
  4. Bildirilen kaparo tutarının MÜŞTERİ tarafından yatırılması ile birlikte rezervasyon onaylanmış, seyahat anlaşması yapılmış olur. 
  5. MÜŞTERİ tarafından kalan rezervasyon bedeli ödendikten sonra rezervasyon kesinlik kazanmış olur. 
  6. Anlaşma yapılmış olmasına karşın, hizmetten yararlanılmaması, SUNUCU tarafından para iadesini gerektirmez.
 • Ödeme şekli 
  1. Seyahat başlangıç tarihine 30 günden fazla süre var ise; 
  a. Seyahat talebinde bulunan MÜŞTERİ, rezervasyonun onaylanması ve Seyahat Anlaşmasının yapılabilmesi için toplam seyahat tutarının en az %40'ını kapora olarak 1 gün içerisinde SUNUCU'ya ödemesi gerekmektedir. 
  b. Bu 1 günlük süre; Rezervasyon talebinde bulunulan tarihten sonraki 1 günlük süreyi ifade eder. 
  c. Kapora haricinde kalan seyahat tutarının, MÜŞTERİ tarafından en geç seyahat başlangıcından 30 gün önce yatırılmış olması gerekir. Yatırılmadığı takdirde SUNUCU söz konusu rezervasyonu iptal etme, söz konusu rezervasyon tarihlerini tekrar satışa açma ve kapora tutarını iade etmeme hakkına sahiptir. 
  d. Seyahat tutarının tamamı ödenmeden, tatil için gerekli olan seyahat belgeleri verilmez. 
  2. Seyahat başlangıç tarihine 30 günden az süre var ise; 
  a. Seyahat talebinde bulunan MÜŞTERİ’nin, rezervasyonun onaylanması, Seyahat Anlaşması'nın yapılabilmesi ve rezervasyonun kesinleşebilmesi için toplam seyahat tutarının tamamını 1 gün içerisinde SUNUCU'ya ödemesi gerekmektedir. 
  b. Bu 1 günlük süre; Rezervasyon talebinde bulunulan tarihten sonraki 1 günlük süreyi ifade eder. 
  c. Bu süre zarfında seyahat tutarının tamamının yatırılmaması halinde, SUNUCU söz konusu rezervasyonu onaylamaz, söz konusu rezervasyon tarihlerini tekrar satışa açma hakkına sahiptir.
 • Hizmetler 
  1. Anlaşma gereği SUNUCU tarafından sunulacak hizmetlerin kapsamı, bu sitede sunulan bilgiler ile rezervasyon onayının içerisindeki bilgilerdir. 
  2. İlave anlaşmalar ve değişiklikler için SUNUCU 'nın yazılı onayı şarttır. 
  3. SUNUCU, seyahatle ilgili olarak verilecek hizmetlerdeki önemli değişiklikleri MÜŞTERİ 'ye bildirir. 
  4. Değişiklikten dolayı seyahatin iptali gerekiyorsa, SUNUCU bu durumu derhal MÜŞTERİ 'ye bildirir. 
  5. Seyahat bilgilerinde konaklamaya konu olan ev dışında başka şirketlerden alınan yabancı hizmetler, SUNUCU 'nın hizmet kapsamına girmez.
 • Seyahatin (rezervasyonun) SUNUCU tarafından iptali
  1. Eğer seyahatin gerçekleşmesi, anlaşma yapıldığı tarihte öngörülemeyen bir sebepten (örneğin tabii afetler, grev veya ikmal arızaları) dolayı büyük ölçüde zora giriyor, tehdit altında bulunuyor veya kısıtlanıyor ise SUNUCU herhangi bir vade beklemeden anlaşmayı tek taraflı olarak feshedebilir. 
  2. Bu durumda MÜŞTERİ tarafından ödenmiş olan tüm bedel, MÜŞTERİ 'ye derhal iade edilir. SUNUCU'nın bunun haricinde başka yükümlülüğü yoktur.
 • MÜŞTERİ tarafından seyahatin (rezervasyonun) iptali
  1. MÜŞTERİ, seyahat başlamadan önce seyahatini iptal edebilir. İptal bildirisinin SUNUCU'ya yazılı olarak yapması gerekmektedir. 
  2. İptal durumunda SUNUCU, Müşteri tarafından yapılan ön ödemeyi iade etmez. Tazminat bedelleri yapılan seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelinin belirli yüzdeleri olarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Buna göre MÜŞTERİ tarafından yapılacak iptal;
 • a. Seyahat başlangıcından önceki 30. güne kadar olursa, MÜŞTERİ toplam seyahat bedelinin ön ödeme miktarını, 
 • b. Seyahat başlangıcından önceki 29. ve 15. günler içinde olursa, MÜŞTERİ toplam seyahat bedelinin %75'sini, 
 • c. Seyahat başlangıcından önceki 15. gün ile seyahat başlangıcı olan gün arasında olursa, veya MÜŞTERİ hiç gelmezse, MÜŞTERİ seyahat bedelinin %100'ünü, ödemek durumundadır.
 • d. Misafir eve giriş yaparken  gayrimenkulun belirtilen özelliklerde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Giriş yaptıktan sonra aksi belirtilemez ve toplam seyahat bedelinin sunucu tarafından iadesi yapılmaz.
 • MÜŞTERİ tarafından yapılabilecek değişiklikler 
  1. MÜŞTERİ 'nin,seyahat tarihlerindeki değişiklik talebi, gerçekleşmesi mümkün olduğu takdirde, kişi başı 50 TL işlem ücreti alınmak suretiyle, seyahatin başlamasından önceki 30. güne kadar gerçekleştirilebilir. 
  2. MÜŞTERİ bilgilerinde  yapılacak herhangi bir değişiklik halinde MÜŞTERİ kişi başı 50 TL bedeli ödemeyi kabul eder. Eğer, üçüncü şahıs seyahat şartlarını kabul etmiyorsa ve yerine getiremiyorsa, kanuni hükümler veya resmi talimatnameler bu değişikliğe karşı ise, SUNUCU bu kişi değişikliğine karşı çıkabilir ve kabul etmeyebilir.
 • Seyahat sigortaları 
  1. Seyahatten vazgeçilmesine dair sigorta yapılması önemle tavsiye edilir. Ayrıca diğer seyahat sigortalarının da yapılması tavsiye edilir. 
  SUNUCU'nun sorumluluğun sınırlandırılması 
  2. SUNUCU, MÜŞTERİ 'sine aracı olarak sunmuş olduğu yabancı hizmetlerden, su ve enerji ile ilgili ülkeye mahsus muhtemel arızalardan ve MÜŞTERİ 'nin özel eşyalarından kaynaklanan olumsuzluklardan sorumlu değildir. 
  3. SUNUCU yazılım, tapaj ve/veya hesap hatalarından kaynaklanan olumsuzluklardan sorumlu değildir. 
  MÜŞTERİ'nin sorumluluğu MÜŞTERİ, kiraladığı süre içinde kiralanan evde kendi kusurundan dolayı oluşacak muhtemel zararlardan sorumludur. MÜŞTERİ 'nin bu sorumluluğu beraberindeki diğer şahısların kusurundan dolayı oluşacak muhtemel zararları da kapsar.
 • İşbirliği hak ve yükümlülüğü 
  1. Hizmetteki arızalarda, MÜŞTERİ ve beraberindeki diğer şahıslar kanuni hükümler dahilinde SUNUCU ve ilgili resmi mercilerle işbirliği yapmakla, muhtemel zararları önlemekle veya mümkün olduğunca azaltmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini kendilerinden kaynaklanan bir sebepten dolayı yerine getirmezlerse, herhangi bir talep hakları da olamaz. 
  2. MÜŞTERİ ve beraberindeki diğer şahıslar, kendisine sunulan hizmetle ilgili taleplerini SUNUCU görevlilerine bildirebilirler.
 • Pasaport, vize ve sağlık konularıyla ilgili talimatnameler 
  1. SUNUCU pasaport, vize ve sağlık konularıyla ilgili talimatnameler hakkında MÜŞTERİ 'yi ilgili yere yönlendirir. 
  2. MÜŞTERİ, bu talimatlarla ile ilgili olarak Türk Konsolosluklarından da bilgi alabilir. 
  3. MÜŞTERİ ve beraberindekiler seyahatle ilgili talimatlara uymak konusunda kendileri yükümlüdür.
 • Diğer uyarılar 
  1. MÜŞTERİ evin tamamını, içinde bulunan her türlü eşyayı itina ile kullanmayı kabul eder. 
  2. Depozito, giriş ve çıkış şartları,ilave elektrik ücretleri, ilave yatak ve bebek yatağı vb. uygulamalar Genel Bilgiler başlığı altında sunulmakta ve bu şartlar Seyahat Şartlarının ayrılmaz parçasıdır.
 • Herhangi bir maddenin hükümsüzlüğü 
  1. Seyahat Şartlarındaki herhangi bir maddenin hükümsüzlüğü, şartların tümünün hükümsüzlüğüne sebebiyet vermez.
 • Gizlilik 
  1. Seyahatin gerçekleştirilmesi için SUNUCU 'ya verilen şahsi bilgiler, verilerin korunması hakkındaki kanun uyarınca kötü kullanıma karşı koruma altındadır. 
  2. Yazılım veya hesap hataları için SUNUCU sorumluluk yüklenmez.
 • İhtilaf hali
  İhtilaf vukuunda Istanbul mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 • Web portalleri 
  villadatatil.com, ozelvillam.com, fewoturkei.de, villarentturkey.com ve teknedetatil.com Mea Villa markalarıdır.